Barach

Onderweg komen mensen tot leven.

BrandendKaarsjeGroot.gif

Log hier in als u lid bent . . .

Kapittel 2021 en nieuw bestuur.


Kapittel 2021Op zondag 20 september werd door de Zusters van Liefde in de grote kapel de aankondigingsviering van het kapittel 2021 gevierd. Vanaf deze datum tot en met 5 maart 2021 gaat het provinciaal bestuur met alle zusters van de congregatie in Nederland in gesprek, ter voorbereiding van de verkiezing van een nieuw provinciaal bestuur.

Provinciaal betekent overigens in de termen van de congregatie: Nederlands. Nederland is een provincie van de internationale congregatie van de Zusters van Liefde, die provincies kent in nog een tiental landen verspreid over de wereld. Het verslag van het provinciaal bestuur en dat van het Overlegorgaan – dat het provinciaal bestuur adviseert – wordt met de zusters besproken, bij wijze van evaluatie van de voorbije bestuursperiode. Ook worden wensen en thema’s voor de toekomst opgehaald, die de input vormen voor de beleidslijnen voor het nieuw te kiezen bestuur.

Die verkiezing vindt plaats van 1-5 maart 2021. Als op 5 maart de klok van de grote kapel luidt, dan weten de zusters: er is een nieuw bestuur voor de komende vier jaar. Dit nieuwe bestuur zal het tevens het laatste provinciale bestuur zijn omdat de hoge leeftijd van de zusters het zelf besturen van de Nederlandse provincie dan niet langer mogelijk zal maken. De viering werd voorgegaan door pastor Theo te Wierik en ook bijgewoond door het generaal bestuur (het internationale bestuur van de congregatie).

Bron: Zusters van Liefde.   

Persbericht Coronavirus.


CoronavirusLieve mensen,

In Nederland gelden vanaf dinsdag 8 december jl. opnieuw beperkingen tegen verspreiding van het Coronavirus.

Minister-president Rutte en minister de Jong lichten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens persbijeenkomsten.

De maatregelen zijn: iedereen in Nederland: Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met een huisarts als klachten verergeren.

Klik op deze link om de landelijk bepaalde beperkende regels na te lezen.

corona anderhalve meter afstand sticker geel sldMensen wordt in heel Nederland opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden de spreiden.

Dit betekent voor de Barachbijeenkomsten dat deze niet meer door kunnen gaan. Ook de cursus Icoonschilderen is per heden gestaakt. Andere exposities e.d. zullen voor bondgenoten en bezoekers tot nader bericht NIET toegankelijk zijn.


Hopend U hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Een hartelijke groet . . .

Zr. Delian de Brouwer,

Zr. Veerle De Belder.