Barach

Onderweg komen mensen tot leven.

Bezoekers . . .

Vandaag : 4

Gisteren : 11

Deze Week : 4

Deze Maand : 255

Sinds 21 juni 2011 : 70942

Log in als lid . . .

Barachviering juli 2021.

 
Glasraam Toekomst 2004Vorige maand is er sinds lange tijd weer de mogelijkheid ontstaan om samen te komen tijdens onze Barachviering. Het was fijn elkaar weer te zien en te ontmoeten. Klik hier voor de inhoud van deze viering. U dient hiervoor in te loggen als Barachlid.

Inmiddels worden de Barachvieringen in zijn geheel weer hervat. Raadpleeg de Agenda voor meer informatie.

Hervatting cursus Icoonschilderen.

 

Nadat de maatregelen rondom het Coranvirus wat zijn versoepeld gaat ook het Iconenatelier haar cursussen weer hervatten. Wanneer? Houdt hiervoor de agenda van het Iconenatelier in de gaten.

Kapittel in grote dankbaarheid afgesloten.


2021 Afsluiting Kapittel
Vandaag, vrijdag 5 maart 2021, is het kapittel van de Zusters van Liefde afgesloten. Het nieuwe provinciaal bestuur heeft in een inspirerende gebedsviering haar taak ten overstaan van God, het Generaal bestuur en alle zusters van de congregatie aanvaard. De spiritualiteit en de eigenheid van de Zusters van Liefde is onder de bezielende leiding van het nieuwe bestuur voor de komende jaren gewaarborgd. De kapittelleden en het bestuur spreken hun grote dank uit aan het voormalige provinciaal bestuur en aan iedereen die aan dit memorabele kapittel een bijdrage heeft geleverd.

Bron: Zusters van Liefde.    

10 jaar Barach website.

 

10jaarHet is al weer 10 jaar geleden dat ik me ging inzetten om de spiritualiteit binnen Barach vorm te geven op een heuse website. Het heeft me in technische zin veel gebracht, mede ook omdat het mij een doel gaf om hierin bezig te zijn. Niet alleen de techniek heeft me verrijkt maar zeker ook hetgeen wat Barach mij inhoudelijk bracht.

Het is mooi te zien hoe eenieder zich op zijn of haar eigen manier verbonden voelt met Barach. Wellicht voelt het voor mensen ook als een soort thuiskomen en dat in verbondenheid met de Zusters van Liefde, welke zusters op hun manier middels deze verbondenheid hun erfgoed proberen door te geven.

Onlangs is de website verhuisd naar een nieuwe digitale omgeving. Daarbij kwam al het gepubliceerde nog eens langs. Het is daarbij mooi om te zien wat er dan zo door de jaren heen is opgebouwd, vreugde, vrolijkheid maar ook verdriet. Het is een afspiegeling geworden van wat Barach is en wat Barach doet. Dat is mooi om mee te maken.

Lang hoop ik nog mijn bijdrage te mogen leveren . . .

Henk Bosmans.
 

Kapittel 2021 en nieuw bestuur.


Kapittel 2021Op zondag 20 september werd door de Zusters van Liefde in de grote kapel de aankondigingsviering van het kapittel 2021 gevierd. Vanaf deze datum tot en met 5 maart 2021 gaat het provinciaal bestuur met alle zusters van de congregatie in Nederland in gesprek, ter voorbereiding van de verkiezing van een nieuw provinciaal bestuur.

Provinciaal betekent overigens in de termen van de congregatie: Nederlands. Nederland is een provincie van de internationale congregatie van de Zusters van Liefde, die provincies kent in nog een tiental landen verspreid over de wereld. Het verslag van het provinciaal bestuur en dat van het Overlegorgaan – dat het provinciaal bestuur adviseert – wordt met de zusters besproken, bij wijze van evaluatie van de voorbije bestuursperiode. Ook worden wensen en thema’s voor de toekomst opgehaald, die de input vormen voor de beleidslijnen voor het nieuw te kiezen bestuur.

Die verkiezing vindt plaats van 1-5 maart 2021. Als op 5 maart de klok van de grote kapel luidt, dan weten de zusters: er is een nieuw bestuur voor de komende vier jaar. Dit nieuwe bestuur zal het tevens het laatste provinciale bestuur zijn omdat de hoge leeftijd van de zusters het zelf besturen van de Nederlandse provincie dan niet langer mogelijk zal maken. De viering werd voorgegaan door pastor Theo te Wierik en ook bijgewoond door het generaal bestuur (het internationale bestuur van de congregatie).


Bron: Zusters van Liefde.