Barach

Onderweg komen mensen tot leven.

BrandendKaarsjeGroot.gif

Bezoekers . . .

Vandaag : 6

Gisteren : 9

Deze Week : 6

Deze Maand : 55

Sinds 21 juni 2011 : 82307

Log in als lid . . .

Donatie Barachgroep.


STLeergeldLogoMevr. Riet vd Kamp van Stichting Leergeld Tilburg dankt de Barachgroep hartelijk voor het ingezamelde geld voor "Tante Pollewop" bonnen. Zij vertelt hiermee ontzettend blij te zijn en geeft aan dat veel gezinnen in deze moeilijke tijden onze hulp met kledingbonnen goed kunnen gebruiken. Nogmaals dank!

Barach agenda resterende halfjaar 2023.


De agenda met een overzicht van de Barachvieringen is inmiddels gereed voor het resterende halfjaar. Tevens vindt u hierin middels de link onderin via het plaatje een afdrukbare folder met tevens een overzicht van geplande cursussen Icoonschilderen. (zie hiervoor ook: "Agenda Cursus Icoonschilderen 2023")

In dankbare herinnering aan zr. Delian de Brouwer.


Met het heengaan van onze lieve zr. Delian de Brouwer heeft Barach een enthousiaste drijvende kracht verloren in haar activiteiten. De leden proberen ondanks dit verlies de draad weer zo goed als mogelijk op te pakken en een vervolg te geven aan het verbinden met elkaar.

Zie ook: "In dankbare herinnering . . ." en "lieve Delian".

Geen Barachavond op 2 februari a.s.


Beste leden,

Wij hoopten op 2 februari bij elkaar te komen. Het provinciaal Bestuur wil deze drie weken echter nog afwachten vanwege de vele besmettingen die er nog in vele gezinnen zijn. In de gebouwen van de Zusters gaat het momenteel goed. Voor de veiligheid vraagt het bestuur dan ook nog geen groepen van buiten in het gebouw toe te laten. Misschien dat er in maart nog een datum is te plannen, zo mogelijk na de volgende persconferentie.

 

Met dit bericht vervalt dan ook de Barachavond van 2 februari a.s.!   (zie ook Agenda)

Wij wensen jullie allemaal veel goeds toe met een goede gezondheid en een mooie gedachte van Sytze de Vries


In de schaduw van uw vleugels
waak ik met uw Licht voor ogen,
bid ik mij het donker door,
zing ik mij van zorgen vrij.


Hartelijke groet, Veerle en Delian.

Geplande avond van Barach volgende week gaat niet door.

Adventskrans
Beste Barachleden,

 

Jammer genoeg kan de bijeenkomst van Barach in december niet doorgaan, zie bijlage.
We hopen op een weerziens in het voorjaar.

 

Goede dagen toegewenst,

 

zrs. Delian en Veerle.